FEDER

Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0
Esta empresa foi benficiaria dunha axuda do programa do IGAPE “dixitalización Industria 4.0”, cuxo resultado é promover a transformación dixital da empresa e favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando o seu financiamento, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados

Operación confinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

 

 

Programa Re-Acciona: servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico
Esta empresa participa no Programa Re-Acciona, cuxo resultado é favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando a súa financiación, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados

Operación confinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

     Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
                     Unha maneira de facer Europa

 

 

Proxecto: Inversión en equipos de análise para aumentar a capacidade productiva
Inversión realizada: 272.043€
Axuda recibida: 54.408€
PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020