FEDER

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2019-2020

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape Plan Foexga 2019-2020. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa
IG.202.2019.1.107

                     

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

Internacionalización da empresa a través das seguintes accións: participación en ferias de alcance internacional e publicación de contido editorial en plataformas online da zona norte de Europa.

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas. O obxectivo principal de estas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presencia de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación confinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa
IG230.2019.1.222

                     

Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0

Ano 2018: Dixitalización da empresa mediante a realización das seguientes inversións: Open lab, sharepoint e portal de clientes. IG240.2018.2.54

Ano 2019: Dixitalización da empresa mediante a realización das seguintes inversións: Seguridade de rede, favorecemento da movilidade e teletraballo a través da adquisición e configuración de elementos físicos e lóxicos dos nosos sistemas asegurando a integridade de datos críticos, fiabilidade, resiliencia e inmediata operabilidade corporativa. IG240.2019.1.64

Ano 2020: Dixitalización da empresa mediante a realización das seguintes inversións: Integración de tódalas aplicacións informáticas de negocio ca páxina web da empresa para facilitarlle ó cliente tódala información que precise sobre os servicios a prestar. IG240.2020.1.16

Esta empresa foi benficiaria dunha axuda do programa do IGAPE «dixitalización Industria 4.0», cuxo resultado é promover a transformación dixital da empresa e favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando o seu financiamento, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados.


Proyecto: Soluciones basadas en biomarcadores para el estudio de enfermedades reumáticas

AMSLAB, ALTIA y SOLIDQ participan como UTE en el desarrollo y demostración de dispositivos/test de biopsia líquida y biomarcadores para diagnóstico precoz, predicción de respuestas o monitorización, en pacientes con patologías relacionadas con neurología, reumatología, tumores hematológicos o sólidos y tumores pancreáticos.

Específicamente, a través de su contratación mediante la modalidad de compra pública precomercial del Lote 2 Soluciones basadas en biomarcadores para el estudio de enfermedades reumáticas AB-SER1-19-008 / SERGAS con la finalidad de validar un panel de biomarcadores proteicos con potencial predicción de respuesta a enfermedades reumáticas dentro del plan de innovación sanitaria Codigo 100 ejecutado en el marco de un convenio de colaboración entre el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), financiado en un 80% con fondos FEDER dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) del periodo 2014-2020.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
UNA MANERA DE HACER EUROPA

                                  

Proxecto: Ampliación da actividade de ensaios e análises técnicas

Liña de axuda ao investimento en equipos productivos, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa
IG227.2016.1.66

                     

Programa Re-Acciona: servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico

Esta empresa participa no Programa Re-Acciona, cuxo resultado é favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando a súa financiación, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados.

Operación confinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
 Unha maneira de facer Europa
IG190.2018.1.86

                     

Proxecto: Inversión en equipos de análise para aumentar a capacidade productiva

Inversión realizada: 272.043€
Axuda recibida: 54.408€

Proxecto cofinanciado por Igape, Xunta de Galicia e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional do programa operativo 2014-2020.
IG227.2017.1.49

              


Plan Foexga 2016-2017

Como apoio ao proceso de internacionalización, AMSlab ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través de IGAPE para participar no Plan de Fomento das exportacións galegas (Foexga) 2016-2017, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tecido empresarial mais competitivo. Unha maneira de facer Europa.
O obxectivo principal do Plan Foexga é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.
IG202.2016.1.80


 Inversión en equipos de análise para aumentar a capacidade productiva

Proxecto cofinanciado por Igape, Xunta de Galicia e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional do Programa Operativo 2014-2020.