FEDER

                     
Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2019-2020

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape Plan Foexga 2019-2020. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa


                     
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

Internacionalización da empresa a través das seguintes accións: participación en ferias de alcance internacional e publicación de contido editorial en plataformas online da zona norte de Europa.

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas. O obxectivo principal de estas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presencia de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación confinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa


                     
Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0

Ano 2018: Dixitalización da empresa mediante a realización das siguientes inversións: Open lab, sharepoint e portal de clientes.

AMSbiopharma, ano 2018: Proceso de dixitalización da empresa AMSbiopharma.
Obxetivo: Implantación da certificación Part 11 CRF 21.
Resultados: Permítenos a trazabilidade securizada dos procesos de xeración de datos primarios, adquisición, procesado, reporte, encriptado e arquivo de datos dixitais obtidos co equipo Sciex 5500 na súa aplicación en estudios en entorno GLP.

Ano 2019: Dixitalización da empresa mediante a realización das siguientes inversións: Seguridade de rede, favorecemento da movilidade e teletraballo a través da adquisición e configuración de elementos físicos e lóxicos dos nosos sistemas asegurando a integridade de datos críticos, fiabilidade, resiliencia e inmediata operabilidade corporativa.

Esta empresa foi benficiaria dunha axuda do programa do IGAPE “dixitalización Industria 4.0”, cuxo resultado é promover a transformación dixital da empresa e favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando o seu financiamento, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados.

Operación confinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa


                     
Proxecto: Ampliación da actividade de ensaios e análises técnicas

Liña de axuda ao investimento en equipos productivos, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa


                     
Programa Re-Acciona: servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico

Esta empresa participa no Programa Re-Acciona, cuxo resultado é favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando a súa financiación, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados.

Operación confinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
 Unha maneira de facer Europa


              

Proxecto: Inversión en equipos de análise para aumentar a capacidade productiva

Inversión realizada: 272.043€
Axuda recibida: 54.408€

Proxecto cofinanciado por Igape, Xunta de Galicia e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional do programa operativo 2014-2020.


Plan Foexga 2016-2017

Como apoio ao proceso de internacionalización, AMSlab ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través de IGAPE para participar no Plan de Fomento das exportacións galegas (Foexga) 2016-2017, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tecido empresarial mais competitivo. Unha maneira de facer Europa.
O obxectivo principal do Plan Foexga é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.


             

 Inversión en equipos de análise para aumentar a capacidade productiva

Proxecto cofinanciado por Igape, Xunta de Galicia e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional do Programa Operativo 2014-2020.